Vloggest Food

Watch all your favorite videostars!
 • Share this video
 • facebook
 • Google+
 • Twitter
 • submit to reddit Reddit
 • Tags
 • Show tags

Բզկտած Հավով Աղցան - Chicken Walnut Salad - Կրկնությ...

Heghineh Cooking Show in Armenian Follow
 • Video description
 • 7 days ago
 • 3,842 views
 • 246 likes
 • 122 comments
Բզկտած Հավով Աղցան - Chicken Walnut Salad - Հեղինե Heghineh Cooking Show in Armenian http://heghineh.com/chicken-walnut-salad
Private Cooking Classes http://bit.ly/privatecc
Subscribe http://bit.ly/2xREGWN
Գովազդ և Համագործակցություն http://bit.ly/ContactHeghinehcom
Heghineh Store http://bit.ly/HeghinehStore
Heghineh Cooking Classes http://bit.ly/breadclasses
Gift Certificates - http://bit.ly/KIDSCOOKINGCLASSES

Arqa's Channel http://bit.ly/ArqaLousin
Heghineh in Russian http://bit.ly/heghinehinrussian
Heghineh Cooking Show http://youtube.com/heghineh1
Heghineh Music https://www.youtube.com/heghinehmusic
Mayrik by Heghineh https://www.youtube.com/mayrikbyheghineh
Website http://heghineh.com
Instagram https://www.instagram.com/heghine_h/
Facebook https://www.facebook.com/heghineskitchen/
Բաղադրատոմը http://heghineh.com/chicken-walnut-salad
Vlogger of the day:

Laura in the Kitchen

“Food really feeds the soul not just the stomach” Laura Vitale (September 25, 1987) best known for being the host of her own cooking show on YouTube called Laura in the Kitchen. Because of her popu...

read more

 • Comments
 • Related videos