Vloggest Health

Watch all your favorite videostars!
 • Share this video
 • facebook
 • Google+
 • Twitter
 • submit to reddit Reddit
 • Tags
 • Show tags

EP35: Sự thật về CUỘC THI | First Lives Challenge | ...

An Nguyen Fitness Follow
 • Video description
 • 4 years ago
 • 5,379 views
 • 194 likes
 • 43 comments
Tất tần mọi thứ xung quanh về ngày thi đấu của mình như thời gian, địa điểm, hạng cân sẽ được chia sẻ ở clip ngày hôm nay

✅CÁC BÀI TẬP, SỐ SETS VÀ REPS:

2 CT Pause Bench: 3x4 @RPE 7/8/9/LD
Incline Bench Press: 3x8 @RPE 7/8/9
Cable Crossover: 4x15
Lateral Raise Machine: 5x18 @RPE 8
Triceps V-bar Pushdown: 4x12 @RPE 9
Triceps One Arms Kicks Back: 3x15 @RPE 8
Rope Crunches: 3x20 @RPE 8
Barbell Curls: 4x12 tempo 3-1-0-1 @RPE 9
Dumbbell Hammer Curls: 3x12 @RPE 9
Preacher Curls: 3x15 @RPE 8

2 CT Pause Squat: 4x4 @RPE 8 9/LD/LD
Snatch Grip Deadlift: 5x6 @RPE 7/8/9/LD/LD
Snatch Grip Shrugs: 3x12 @RPE 8
Suspinated Dumbbell Curls:3x12 @RPE 9
Rope Triceps Pushdown: 3x12 @RPE 9
Reverse Pec Deck Flyes: 3x20 @RPE 8
————————————————————
“Muốn đi nhanh thì đi hãy một mình,
Muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau.”

Ai có nhu cầu Online Coaching hay tư vấn thì tương tác với mình qua:

▶️ Youtube Channel:
https://metub.net/annguyenfitness
?Mail: an.nguyen7294@gmail.com
?Facebook cá nhân:
https://www.facebook.com/shredan72
?Fanpage:
https://www.facebook.com/Shredan7294/
Vlogger of the day:

blogilates

She is Cassey Ho, an award-winning fitness instructor, entrepreneur and internet personality from Los Angeles.. She is the founder of Blogilates, the #1 female fitness channel on YouTube with over...

read more

 • Comments
 • Related videos