Vloggest Entertainment

Watch all your favorite videostars!
 • Share this video
 • facebook
 • Google+
 • Twitter
 • submit to reddit Reddit
 • Tags
 • Show tags

OMN Qophii DALAGAA: Ahmad Nuuruu (Kutaa 1ffaa)

OMN Follow
 • Video description
 • 7 years ago
 • 11,583 views
 • 88 likes
 • 8 comments
Har'a qophii DALAGAAti isiniif dhiheessina

Qophii teenya keessatti Oromoota dalagaa adda addaa irratti bobba'aniin wal isin barsiifna.
Kan bitee gurguru, kan Homishee gabaatti baasu, kan ogummaa, beekkoomsaafi dandeettii saa maallaqatti calleeffatu hunda asitti afeereeti mari'anna. Maal akka dalagan, yoom akka jalqaban, maalif dalagaa tana akka filatan, milkii akkamii akka irraa argatan hunda isaan gaafannee irraa barra. Har'aaf Ogeessa Makaanikaa kan ta'e Ahmad Nuuruu isiniif dhiheessine. Kutaan lammataa itti aana.
Vlogger of the day:

KSI

"I had no clue on what I wanted to do when I was younger, so I was pretty lucky with this YouTube thing.” Olajide "JJ" Olatunji (born 19 June 1993), better known by his online pseudonym, KSI, is an...

read more

 • Comments
 • Related videos