Vloggest Entertainment

Watch all your favorite videostars!
 • Share this video
 • facebook
 • Google+
 • Twitter
 • submit to reddit Reddit
 • Tags
 • Show tags

TEDxPrague - Jana Nováčková - Jak se z touhy učit se...

TEDx Talks Follow
 • Video description
 • 11 years ago
 • 63,950 views
 • 510 likes
 • 37 comments
Lektorka pro mozkově kompatibilní vzděláváni

Jana Nováčková je psycholožka, členka a lektorka Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání (www.zkola.cz/respektovat). Je přesvědčená, že ani nejlepší výchovné cíle nemohou ospravedlnit fakt, že se s dětmi často zachází méně slušně než s dospělými. Jak jinak je možno provázet děti na jejich cestě, aby se mohly stát zodpovědnými dospělými s vysokou sebeúctou, popsala spolu s dalšími třemi spoluautory v knize Respektovat a být respektován (30 000 prodaných výtisků); lektoruje také stejnojmenný kurz. Tvrdí, že tradiční školství se prohřešuje proti přirozenému fungování našeho mozku a promarňuje potenciály dětí. Své názory vyjádřila v seriálu článků Mýty ve vzdělávání publikovaných v Lidových novinách a vydaných pak knižně.

[ENGLISH] - subtitles coming soon
Teacher of Brain-Compatible Learning

Jana Nováčková is a psychologist, lecturer and member of the Society for Brain-Compatible Learning (www.zkola.cz/respektovat). She believes that the best educational objectives cannot justify the fact that the children are often treated less fairly than adults. As one of three co-authors, she described how we can guide children on their way to responsible adulthood with high self-esteem in the book Respect and Be Respected (30,000 sold copies) and in course lecturers of the same name. She argues that traditional education violates the natural functioning of our brain and wastes the potential of children. She expressed her opinions in a series of articles entitled "Myths in Education" and published in the Lidové noviny and then in book form.

About TEDx, x = independently organized event

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized. (Subject to certain rules and regulations.)
Vlogger of the day:

Markiplier

“Hello new world, how’s it going? I’m here to wreck everything.” Mark Edward Fischbach (born June 28, 1989), known by his online alias, Markiplier, is an American internet personality, and content...

read more

 • Comments
 • Related videos