Vloggest Health

Watch all your favorite videostars!
 • Share this video
 • facebook
 • Google+
 • Twitter
 • submit to reddit Reddit
 • Tags
 • Show tags

Thực Phẩm Bổ sung | 4 TUẦN SIẾT CƠ | Supplement Over...

An Nguyen Fitness Follow
 • Video description
 • 6 years ago
 • 38,959 views
 • 473 likes
 • 54 comments
***COACHING ONLINE: AN.NGUYEN7294@GMAIL.COM***

4 TUẦN SIẾT CƠ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpOiUmuIV_EG61iKDFf8D_gzN1_OCOyV8

Trong Video này, mình sẽ nói về các loại thực phẩm bổ sung mà mình đã dùng, bao gồm những loại nào, tác dụng của chúng ta sao và dùng chúng những lúc nào.

Nhưng Thực phẩm BỔ SUNG chỉ đúng với tên gọi của nó , nó chỉ BỔ SUNG được nhiều nhất 3-5% cho cả quá trình của bạn. THỰC PHẨM BỔ SUNG mà bạn cần nhất đó chính là ý chí, quyết tâm, và niềm tin của bạn để đạt được body mà bạn mơ ước trong 4 tuần này.

Theo dõi các channels của tui để k bỏ sót một VIDEO nào nhaa
Vlogger of the day:

Yoga With Adriene

Adriene is an actor and yoga teacher from Austin, Texas. She is the co-founder of Find What Feels Good, a growing website of Yoga exercises and Yoga Lifestyle tools to encourage you to do your best...

read more

 • Comments
 • Related videos